Ukrainian Refugee Essentials

Ukrainian Refugee Essentials

From Xavier Munoz

Ukrainian Refugees and all materials needed for them to live in a better environment (I use google translate for Polish speakers) Ukraińscy uchodźcy i wszystkie materiały potrzebne do życia w lepszym środowisku

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

Recent Updates

Update #1

9 months ago

I will be able to post pictures daily, of everyone's contribution, I want direct transparency with all my donors and I can post pictures of how everyone was able to make a difference!

More Info

Hi All, 

I am fundraising for several reasons, as what is happening in Ukraine is extremely devastating and a true act of evil. 

First off, I would like to thank Poland and my Polish family for embracing me and allowing to help during my stay in Poland. As it is my belief that Poland deserves a tremendous applause, for opening up there border and showing such a strong act of humanitarian servicing. 

I have only been in Poland for about 4 days, staying with a family that told me on facebook they have a place for me to stay while in Poland the town named Mszczonow. I booked my flight from New York that same day. 

So far I have been volunteering Warsaw Expo around 24 kilometers of where I have been living in Poland as well as trying to help and service those at the border, so far we have brought in one family, a mother named (Zhana)  and a baby named Marsha (Maria in English), and her babushka (grandmother). We have had them over for several days, or my polish parents have to say the least. 

What I have noticed when I am volunteering, at the Warsaw Expo, which provides both short term shelter, transportation as well as food, toys and other main essential equipment to the Women, Children, Elderly, and disabled, is that packaging must be improved a lot of these packages we have are nearly broken or battered. 

There are several issues volunteers are running into the first being, sustainable packaging, I have been cutting myself on the shipment wood containers and would like there to be a better process, a lot of the crates we ship out are nearly broken, and made of flimsy wood, the second being lack of direction as, many volunteers want to help, but the coordination and lack of direction of what to be doing is problematic. Next is used goods, a lot of what we receive, I would say at least well over 50% of the goods are used, this is great, and everyone appreciates the kindness and gracious act of a follower of God, however we also find ourselves not using 20% of the donations due to practicality reasons, (example: heels are not practical for people walking long distances, or there being a missing pair of shoes) 

What I would like to do is get new shipment of goods for both civilians as well as military. ***NEW GOODS 

What I hope and what is most practical right now is the continued effort of civilian support at these expos, be it new bedding, air mattresses, heated blankets, gloves, shoes, sweatshirts, food, water etc. I would love if both Americans and the Polish made major contributions, in funding. 

What I plan to buy with connection to local vendors as well as American vendors: 

-Clothing (shirts, sweatshirts, shoes, socks, gloves, flip flops for showering) 

-Proper packaging

-Water/Food

-Bedding/Air Mattresses/ Pillows 

-First aid/medicine 

-Women Essentials (tampons, pads, etc.) 

-regular essentials (toothpaste, mouthwash, body cleaners) 

Poland as generous as this great country is can't help alone and help will run thin, we are seeing all time levels of new immigration in Poland and even the, as I have been able to meet Polish people giving up there apartments to refugees, eventually I would love to see if we get to the point where we can provide more than just the basics. 

United States this is where we need you help, the USD carries strong weight out here and we can really help both the people of Ukraine and assist the Polish in there efforts 

I strive to have this have a certain reach back home (which is the United States) and have any people that have knowledge on arms dealing process, as we are not asking for weapons to be shipped, but certain levels of equipment, to help the Ukranians, as certain equipment is looking more and more as a luxury, if this does reach more americans, please give me a call and reach out to my facebook and I can give you my polish cell phone number or American.

The family I stay with in Poland has several military contacts and have stated the Ukranian men fighting need the following 

Military Goods for Ukrainian Men:  

- Tactical belts 

-Flashlights

- vests 

-power bands 

-batteries 

-helmets 

-etc. 

-gloves & shoes 

-level 4 bulletproof vests 

I hope this receives the reach I expect in the states. The family I am staying with has much more information on the needs of the military (non-weapon supplies). 

God Bless Ukraine. 

In polish Dialect (using google translate) 

Cześć wszystkim,

Zbieram fundusze z kilku powodów, ponieważ to, co dzieje się na Ukrainie, jest niezwykle niszczycielskie i jest prawdziwym aktem zła.

Na wstępie chciałbym podziękować Polsce i mojej polskiej rodzinie za objęcie mnie i umożliwienie pomocy podczas mojego pobytu w Polsce. Bo uważam, że Polsce należy się ogromny aplauz za otwarcie tam granicy i pokazanie tak silnego aktu pomocy humanitarnej.

W Polsce jestem tylko około 4 dni, mieszkając u rodziny, która powiedziała mi na facebooku, że mają dla mnie miejsce na pobyt podczas pobytu w Polsce w miejscowości Mszczonów. Zarezerwowałem lot z Nowego Jorku tego samego dnia.

Do tej pory byłem wolontariuszem Warsaw Expo około 24 km od miejsca, w którym mieszkam w Polsce oraz staram się pomagać i obsługiwać tych na granicy, do tej pory sprowadziliśmy jedną rodzinę, mamę o imieniu (Zhana) i dziecko o imieniu Marsha (Maria po angielsku) i jej babuszka (babcia). Mamy je od kilku dni, a przynajmniej moi polscy rodzice.

To, co zauważyłam podczas wolontariatu na Warsaw Expo, który zapewnia zarówno schronienie krótkoterminowe, transport, jak i żywność, zabawki i inne podstawowe wyposażenie dla kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, to konieczność poprawy opakowań wiele z tych pakietów, które posiadamy, jest prawie zepsutych lub zniszczonych.

Jest kilka problemów, które wolontariusze napotykają po pierwsze, zrównoważone opakowanie, cięciem się na drewnianych pojemnikach do wysyłki i chciałbym, aby był lepszy proces, wiele skrzynek, które wysyłamy, jest prawie zepsutych i wykonanych z cienkie drewno, drugim jest brak kierunku, ponieważ wielu wolontariuszy chce pomóc, ale koordynacja i brak wskazówek, co robić, jest problematyczne. Dalej towar używany, dużo tego, co otrzymujemy, powiedziałbym, że co najmniej grubo ponad 50% towaru jest używany, to super i wszyscy doceniają życzliwość i łaskawy czyn wyznawcy Boga, jednak my też znajdujemy siebie niewykorzystanie 20% darowizn ze względów praktycznych (przykład: obcasy nie są praktyczne dla osób chodzących na duże odległości lub brakuje pary butów)

Chciałabym pozyskać nowy transport towarów zarówno dla cywilów jak i wojska. ***NOWE TOWARY

Mam nadzieję i co jest najbardziej praktyczne w tej chwili, to ciągły wysiłek cywilnego wsparcia na tych wystawach, czy to nowa pościel, dmuchane materace, podgrzewane koce, rękawiczki, buty, bluzy, jedzenie, woda itp. Chciałbym, aby zarówno Amerykanie, jak i Polacy wnieśli duży wkład w finansowanie.

Co zamierzam kupić w połączeniu z lokalnymi sprzedawcami, a także z amerykańskimi sprzedawcami:

-Odzież (koszule, bluzy, buty, skarpetki, rękawiczki, klapki pod prysznic)

-Właściwe opakowanie

-Woda/Jedzenie

-Pościel/materac dmuchany/poduszki

-Pierwsza pomoc/lekarstwo

-Women Essentials (tampony, ochraniacze itp.)

- podstawowe produkty (pasta do zębów, płyn do płukania jamy ustnej, środki do mycia ciała)

Polska tak hojna jak ten wspaniały kraj nie może pomóc sama i pomoc będzie słaba, widzimy cały czas poziom nowej imigracji w Polsce, a nawet, jak udało mi się spotkać Polaków oddających tam mieszkania uchodźcom, w końcu chciałbym zobaczyć, czy dojdziemy do punktu, w którym możemy zapewnić coś więcej niż tylko podstawy.

Stany Zjednoczone, tutaj potrzebujemy waszej pomocy, USD ma tu duże znaczenie i naprawdę możemy pomóc zarówno obywatelom Ukrainy, jak i Polakom w ich wysiłkach

Dążę do tego, aby miało to pewien zasięg w kraju (czyli w Stanach Zjednoczonych) i mieć osoby, które mają wiedzę na temat procesu handlu bronią, ponieważ nie prosimy o transport broni, ale o określony poziom sprzętu, aby pomóc Ukraińcy, ponieważ niektóre urządzenia coraz bardziej wydają się luksusem, jeśli dociera do większej liczby Amerykanów, proszę zadzwoń do mnie i skontaktuj się z moim facebookiem, a mogę podać mój polski numer telefonu komórkowego lub amerykański.

Rodzina, z którą przebywam w Polsce, ma kilka kontaktów wojskowych i stwierdziła, że ​​walczący Ukraińcy mężczyźni potrzebują następujących rzeczy

Towary wojskowe dla ukraińskich mężczyzn:

- Pasy taktyczne

-Latarki

- kamizelki

-pasma mocy

-baterie

-kaski

-itp.

-rękawiczki i buty

-kamizelki kuloodporne poziomu 4

Mam nadzieję, że osiągnie to zasięg, jakiego oczekuję w stanach. Rodzina, u której mieszkam, ma znacznie więcej informacji na temat potrzeb wojska (zaopatrzenie niebędące bronią).

Niech Bóg błogosławi Ukrainę.

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Xavier Munoz posted a new update:
9 months ago

Update #1

I will be able to post pictures daily, of everyone's contribution, I want direct transparency with all my donors and I can post pictures of how everyone was able to make a difference!

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

All Updates