Staff Financial Support

More Info

Cậu bé từng được Bảo tàng Kỷ lục Thế giới Indonesia xác nhận là đứa trẻ béo nhất thế giới với cân nặng tới 190 kg đã giảm được gần một nửa số cân nặng của mình

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or