Na potrzeby naszego kościoła w Bradford

Na potrzeby naszego kościoła w Bradford

From Ks. Miroslaw Slawicki

Prosimy naszych parafian aby w tym trudnym czasie, izolacji kościoła od wiernych, w dalszym ciągu aktywnie wspierali finansowo nasz kościół, abyśmy mogli zachować płynność finansową.

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

More Info

Prosimy naszych parafian aby w tym trudnym czasie, izolacji kościoła od wiernych, w dalszym ciągu aktywnie wspierali finansowo nasz kościół, abyśmy mogli zachować płynność finansową. 

Zadbajmy o przyszłość naszej świątyni, o miejsce modlitwy w tych trudnych czasach.

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Help Ks. Miroslaw raise £2,400 by making a donation.