I lost my sight. Help me

I lost my sight. Help me

From Syle Mrasori

“Nuk kam lindur e verbër. Shenjat e para kanë nisur kur isha 12 vjeçe, deri sa erdhi momenti kur gjërat i dalloja me shumë vështirësi. Problemi ishte që nuk mund të parandalohej

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or