HELP Ukrainian War Refugees! Local Family Fund!

HELP Ukrainian War Refugees! Local Family Fund!

From Lyubov Focsha

I'm raising money to support Ukrainian war refugees through my close relatives who are local family fund that gives them shelter on their way to the border, supporting 40-50 people or more every week. Share & Support!

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

More Info

Dear friends, I write to all of you who cares at least a bit and not indifferent to this heartbreaking and very difficult war situation that is taking place in Ukraine today! After the war against Ukraine has started my sister Lidia G. and her family became hostages of this situation, later on they have decided to stay and help their people with what they can in their community, they are located on the western side of Ukraine, near city called Ivan-Frankivsk that has been bombed a few times from the air, but luckily they are located an hour away from it in the place called Nadvirna, where they are currently resigning, through their relatives, friends, neighbors and local church communities over the country, they started giving shelter to refugees that are fleeing from the whole country towards Western and European borders, lots of families with young children and many others, in the begging it started with 10-15 people, they couldn’t say no to anyone who needed help and shelter, now around 40-50 people go through them every week, they provide stay, food, clothes, transportation, emergency funds and anything else they can help with, while all of those refugees are on their way to the border, some people have paperwork problems or other issues at the border and are coming back, they give them shelter for as long as they need, before their situation is resolved and they can safely leave and cross the border. Our family here have always helped and will be helping with what we can, but our funds are limited, and they almost exhausted their resources as well, any help from the government takes a long time and they are not an official organization, just local people helping as many of their people as they can, all over the country with what they have.

I would like to ask all those who care and want to help, any amount would make a difference, if by any chance you can't contribute, please share it with your friends and people you know, me, my family here and in Ukraine will be so very thankful to you, since this will help so many people to stay afloat and get to the safe place with their kids and loved ones, we have no idea when this nightmare will end, but we will continue to support and help any way we can. May God Bless you!

All the donations will be send over to support and help refugees in Ukraine!

If anyone wants to help directly or has any other questions, please send me a direct message, I will get back with you.

Thank you everyone for your help and support. May God Bless Ukraine! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогі друзі пишу вам і прошу допомогти всім небайдужим у цей нелегкий час, який зараз має місце бути в Україні! Після війни, що почалася в Україні, моя сестра Лідія Г., її сім'я і наші близькі родичі стали заручниками ситуації, що склалася, зрештою все так повернулося, що вони вирішили залишитися і допомагати чим можуть за місцем, вони розташовані на заході України біля міста Івано- Франківськ який так само потрапив під авіа удар кілька разів, але на щастя він знаходиться за годину їзди від місця Надвірна, де проживає моя сестра та її сім'я, через своїх близьких, друзів, знайомих та місцеві громади по всій країні вони почали приймати людей з яких. було багато сімей з дітьми, які великими потоками стали тікати від цього хаосу, цієї війни у ​​бік західних та європейських кордонів, на початку у них зупинилося 10-15 людей, але з кожним днем ​​їх ставало все більше і більше, вони були не в змозі нікому відмовити, тепер вони допомагають ночівлею, їжею, одягом, перевезенням, фінансами і всім, що можуть і чим потрібно 40-50 біженцям щотижня, які рухаються до кордону і зупиняються у них або на кілька. днів, або на тиждень або довше, деякі повертаються назад, оскільки можуть виникнути проблеми з документами або ще якісь ситуації на кордоні, не всім вдається її перетнути з першого разу, вони також не відмовляють їм у зворотному притулку на невизначений термін, поки що не вирішиться їхня ситуація. Ми зі свого боку чим можемо допомагали і допомагаємо, але наші сили обмежені і вже закінчуються і вони так само майже виснажили всі свої ресурси і запаси, будь-яка допомога від держави йде дуже довго і у них не офіційна організація, це все робиться через, близьких , рідних, друзів та знайомих з різних громад по всій країні.

 

Хотіла попросити всіх тих хто не байдужий до цієї ситуації та війни в Україні допомогти будь-якою сумою, якщо з якоїсь причини у вас немає можливості зробити свій внесок, будь ласка, поділіться цим постом з вашими друзями та знайомимимої близькі, і я особисто будемо вам дуже вдячні, тому що це допоможе їм і величезній кількості людей протриматися до кінця та досягти безпечної зони для своїх дітей. близьких та рідних. Ми не знаємо коли закінчиться цей кошмар, але допомагатимемо чим можемо і скільки можемо, будь-якими шляхами. Заздалегідь я особисто і вся моя сім'я тут і в Україні дуже вам усім вдячні, нехай Бог вас благословить.

 

Усі фінанси будуть переведені на потреби та допомогу біженців в Україні.

 

Якщо у когось є ще якісь питання або хтось хоче особисто допомогти, можете написати мені особисте повідомлення, відповім на всі запитання.

 

Всім дякую за вашу небайдужість та підтримку. Боже Бережи Україну!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие друзья пишу вам и прошу помочь всем неравнодушным в это нелегкое время которое сейчас имеет место быть в Украине! После начавшейся войны в Украине, моя сестра Лидия Г., её семья и наши близкие родственники стали заложниками сложившейся ситуации, в конце концов все так повернулось, что они решили остаться и помогать чем могут по месту, они расположены на западе Украины возле города Ивано-Франковск который так же попал под авиа удар несколько раз, но к счастью он находится в часе езды от места Надвирна, где проживает моя сестра и ее семья, через своих близких, друзей, знакомых и местные общины по всей стране они начали принимать людей из которых было много семей с детьми, которые большими потоками стали бежать от этого хаоса, этой войны в сторону западных и европейских границ, в начале у них остановилось 10-15 человек, но с каждым днем их становилось всё больше и больше, они были не в силах никому отказать, теперь они помогают ночлегом, едой, одеждой, перевозкой, финансами и всем чем могут и чем нужно 40-50 беженцам каждую неделю, которые двигаются к границе и останавливаются у них либо на несколько дней, либо на неделю или дольше, некоторые возвращаются обратно, так как могут возникнуть проблемы с документами или еще какие-то ситуации на границе, не всем удается ее пересечь с первого раза, они так же не отказывают им в обратном приюте на неопределенный срок, пока не решится их ситуация. Мы со своей стороны чем можем помогали и помогаем, но наши силы ограничены и уже на исходе и они так же почти истощили все свои ресурсы и запасы, любая помощь от госсударства идет очень долго и у них не оффициальная организация, это всё делается через, близких, родных, друзей и знакомых из разных общин по всей стране.

 

Хотела попросить всех тех, кто не равнодушен к данной ситуации и войне в Украине помочь любой суммой, если по какой-то причине у вас нет возможности внести свой вклад, пожалуйста поделитесь этим постом с вашими друзьями и знакомыми, мои близкие и я лично будем вам очень благодарны, так как это поможет им и огромному количеству людей продержаться до конца и достичь безопасной зоны для своих детей, близких и родных. Мы не знаем когда закончится этот кошмар, но будем помогать чем можем и сколько можем, любыми путями. Заранее я лично и вся моя семья здесь и в Украине, очень вам всем благодарны, пусть Бог вас благословит.

 

Все финансы будут переведены на нужды и помощь беженцев в Украине.

 

Если у кого есть еще какие-то вопросы или кто хочет лично помочь, можете написать мне личное сообщение, отвечу на все вопросы.

 

Всем спасибо за ваше неравнодушие и поддержку. Боже Храни Украину!

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Help Lyubov raise $30,000 by making a donation.