Health Care for Queer and Trans Refugee Folks in Turkey

Health Care for Queer and Trans Refugee Folks in Turkey

From Sima Shakhsari

Most queer and trans refugee applicants in Turkey do not have access to health care. This is a step towards increasing their life chances.

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

Recent Updates

Update #2

over 6 years ago

A generous artist, Serge Hamad, has offered to donate his artwork to our fundraising campaign. For a $400.00 donation to our Fundly campaign (health care for queer and trans refugee applicants in Turkey), Serge will send you a print of this beautiful piece (18” x 27” on museum grade archival paper). The artwork in this size is limited to 75 editions and includes a signed & numbered certificate of authenticity. Serge can have the print done and delivered in less than 10 days. Here is Serge's Website: http://sergehamad.com/

More Info

Dear Friends,

I visited Iranian queer and transgender refugee applicants in several Turkish towns last month and was struck by the lack of affordable health care for refugees. Turkey extends protection under the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees only to persons originating in Europe. However, the Turkish government allows non-European asylum seekers to remain in Turkey temporarily while their cases are pending with the United Nations High Commissioner for Refugees. Refugee applicants are required to register with the Turkish Ministry of interior and with the UNHCR, while waiting to be interviewed several times in a span of several years. If approved as true refugees, they are allowed to apply for resettlement to a third country of asylum. Upon registration with the UNHCR, the applicants are assigned to small “satellite cities” where they are registered by the Turkish Police and are required to stay during the time they are interviewed by the UNHCR and the embassy of the country of asylum. The registration process with the UNHCR, registration and assignment to small satellite towns in Turkey, interviews with the UNHCR for refugee status determination, and interviews with the third country of asylum take years, during which time asylum seekers are required to pay for their own expenses. Queer and trans refugees who have no choice other than working “illegally” face discrimination and exploitation. Many lose their jobs or face violence if they are “outed” as queer and trans to their employers. While the Turkish government provides limited social and medical services to refugee applicants, this requires a fee-based foreign number/blue book (kimlik), which costs 198 TL (around $100). This card will not be issued unless the applicant pays a $50 “temporary resident permit,” which needs to be renewed every 6 months. Many refugee applicants cannot afford the kimlik fee and therefore do not have access to necessary health care. While the current refugee application processes bind healthcare to strategies of surveillance through a foreign ID card, currently this is the only way for refugee applicants to have access to basic health services.

I have been in touch with a group of queer refugees who are willing to volunteer their time to identify people who urgently need to buy kimlik in order to receive healthcare. We need to raise at least $12,000, but are hoping to raise more funds to reach out to as many queer and trans refugees as possible. There are at least 537 queer and trans refugee applicants who are currently living in Turkey, 470 of whom are from Iran. While I am only in contact with Iranian queer refugees, we will certainly reach out to other queer and trans applicants (mostly from Iraq and Afghanistan), in order to increase the life chances of people who fall through the cracks in the international human rights regimes. We choose not to receive funding from states or organizations that serve the neocolonial agendas in the Middle East, nor do we wish to become complicit with any kind of pinkwashing propaganda that claims to save or liberate queers. We believe that social change will happen through grassroots politics and organizing, and not from above. That is why we have chosen crowdsourcing to raise funds for the Iranian queer and trans refugees who are living under dire conditions and are not receiving sufficient support from the "liberating” states and human rights NGOs. 

We hope that you can participate in this fundraising effort.

Thank you,

Sima Shakhsari 

******

QUEER VE TRANS MÜLTECİ ARKADAŞLAR İÇİN SAĞLI

Sevgili Dostlar,

 

Geçen ay, mültecilik başvurusu yapmış İranlı queer ve transları Türkiye'nin farklı şehirlerinde ziyaret ettim ve "parayla erişilebilir" olan sağlık hizmetlerinin eksikliğinin ne kadar aciliyeti olan bir sorun olduğunu gördüm. Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi’ne göre sadece Avrupa'dan gelenleri himaye ediyor. Bununla birlikte Türk hükümeti Avrupalı olmayan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde başvurusu beklemede olan sığınmacıların ülkede geçici olarak kalmasına izin veriyor.

 

Mülteci adaylarının, mültecilik başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne başvurmaları gerekiyor. Birkaç mülakata alınmak için yıllara yayılabilen bir süre bekledikten sonra, eğer gerçek mülteci oldukları onaylanırsa yeni (üçüncü) bir ülkeye yerleşmek üzere iltica etme hakları doğuyor. İltica başvurusu yapacakların, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından kayıt altına alındıktan sonra, BM ofisi ile ülkenin elçiliği arasında yapılan mülakatlar süresince "uydu-kent" olarak tanımlanan ve polis tarafından da kayıt altına alındıkları küçük şehirlerde kalmaları gerekiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne kayıt süreci, küçük uydu-kentlere kayıt ve atanma, mültecilik durumunun tespit edilmesi için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle yapılan mülakatlar ve iltica başvurusu için üçüncü ülke ile yapılan mülakatlar yıllarca sürebiliyor; tüm bu süre boyunca sığınmacılar kendi giderlerini karşılamak zorundalar. “İllegal” çalışmak dışında başka şansı olmayan queer ve trans mülteciler ayrımcılık ve istismarla da karşılaşıyorlar. Birçoğu ya işini kaybediyor yada işverenleri tarafından queer ve trans oldukları anlaşılırsa şiddetle karşılaşıyorlar. Türkiye Hükümeti mülteci adayları için kısıtlı ölçülerde sosyal ve sağlık hizmeti sağlıyor. Bu hizmetten faydalanabilmek için 198 Türk Lirasına (yaklaşık 100 dolar) malolan "kimlik" kartını edinmek gerekiyor. Ancak her altı ayda bir yenilenmesi gereken ve 50 dolara  daha malolan "geçici ikamet belgesi" alınmadığı sürece bu kart da geçerli olmamakta. Birçok mülteci başvurucu "kimlik" ücretini karşılayamadığı için gerekli sağlık hizmetine erişemiyor. Mevcut mülteci başvuru süreçleri, sağlık hizmetlerine erişimi gözetim altında tutarak sağlıyor. Bu yüzden mülteci başvurucuların asgari sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için an itibariyla tek yöntem bu görünüyor.

Sağlık hizmetlerine acil erişim  için "kimlik" alması gereken insanları belirlemeye çalışan bir grup gönüllü mülteci queer ile temasta bulundum. Şu an için en az 12.000 dolara ihtiyacımız var. Niyetimiz daha da fazla fon bulup, mümkün olduğunca çok queer ve trans mülteciye ulaşmak. 470'i İran'dan olmak üzere, şu an Türkiye'de yaşayan en az 573 queer ve trans mülteci başvurucu bulunuyor. Ben her ne kadar İran'lı queer mültecilerle temas halinde olsam da uluslararası insan hakları rejimlerinin yarattığı yarıklardan dolayı hayatları sekteye uğramış diğer insanların da (çoğunlukla Irak ve Afganistan'lı olan) yaşama şanslarını yükseltmek için muhakkak ulaşmaya çalışacağız. Ortadoğu'da neokolonyal gündemleri olan devletler ya da kuruluşlardan  yardım almayı tercih etmiyoruz. Ne de queerleri “özgürleştirmek” gibi bir iddiayla pinkwashing propagandalarına suç ortağı olmayı istiyoruz. Sosyal değişimin yukardan değil, tabandan yayılan politikalar ve örgütlenmelerle oluşacağına inanıyoruz. Bu yüzden "özgürlükçü" devletler ya da uluslararası insan hakları örgütleri tarafından görmezden gelinen ve vahim şartlarda yaşayan İran'lı queer ve trans mültecilerle dayanışmak için gönüllü insanların oluşturduğu bir yol izlemeyi seçtik.

 

Bu dayanışmaya sizlerin de desteğinizi sunucağınızı umuyoruz.

 

Teşekkürler.

 

Sima Shakhsari

Campaign Wall

Help Sima raise $12,000 by making a donation.

Sima Shakhsari posted a new update:
over 6 years ago

Check Out My Latest Campaign Update

A generous artist, Serge Hamad, has offered to donate his artwork to our fundraising campaign. For a $400.00 donation to our Fundly campaign (health care for queer and trans refugee applicants in Turkey), Serge will send you a print of this beautiful piece (18” x 27” on museum grade archival paper). The artwork in this size is limited to 75 editions and includes a signed & numbered certificate of authenticity. Serge can have the print done and delivered in less than 10 days. Here is Serge's Website: http://sergehamad.com/

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Sima Shakhsari posted a new update:
over 6 years ago

Check Out My Latest Campaign Update

http://fundly.com/yerlg6f8

Please use Chrome as your browser, if you are encountering problems on the donation page. Thank you.

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or