-HAYQ- ՀԱՅՔ-յան ՏՈՒՐՔԸ յուր. հայի մասնակցությունն է «ՀԱՅՔ» ԱՐԱՐՉԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԻ կերտմանն ու հաստատմանը:

-HAYQ- ՀԱՅՔ-յան ՏՈՒՐՔԸ յուր. հայի մասնակցությունն է «ՀԱՅՔ» ԱՐԱՐՉԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԻ կերտմանն ու հաստատմանը:

From Maria Baghdasaryan

Հանգանակված միջոցներն ուղղվելու են «ՀԱՅՔ» ԱՐԱՐՉԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐ նախաձեռնության ընթացիկ ծրագրերի իրականացմանը

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!