More Info

Հանգանակված միջոցներն ուղղվելու են «ՀԱՅՔ» ԱՐԱՐՉԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐ նախաձեռնության ընթացիկ ծրագրերի իրականացմանը՝

1. Իրավագիտական ՊԱԼԱՏԻ

2. Տնտեսագիտական ՊԱԼԱՏԻ

3.Պատգամավորական ՊԱԼԱՏԻ

4.Գիտությունների Համահայկական ՊԱԼԱՏԻ

5. Մշակույթի ՊԱԼԱՏԻ

6. Կրթության և Լուսավորության ՊԱԼԱՏԻ

7. Իմաստունների ՊԱԼԱՏԻ 8. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՏՅԱՆԻ

9. «ՀԱՅՔ» համահայկական ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ձևավորմանն ու կենսագործարկմանը:

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or