Eksperter fra Credit-10 diskuterer økonomisk ansvarlige lån

Eksperter fra Credit-10 diskuterer økonomisk ansvarlige lån

From Ayan SEO

Eksperter fra Credit-10 diskuterer økonomisk ansvarlige lån i europæiske lande

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

More Info

Økonomisk ansvarlige lån har efterhånden i mange år været et fokusområde for europæiske lovgivere, som arbejder med området. Indsatsen for at sikre økonomisk ansvarlige lån er for nyligt blevet intensiveret, fordi europæiske lovgivere netop fremover vil blive endnu mere strikse med henblik på at beskytte forbrugere og låntagere mod at opbygge overdrevet stor gæld, som ville være besværlig at tilbagebetale. 

Credit-10 eksperterne noterer sig, at antallet af lånetilbud er steget i forskellige afskygninger over hele det europæiske kontinent. I januar i år rapporterede Bank of England, altså Englands centralbank, at engelske forbrugere lånte 1,5 milliarder pund mere i forbrugerkredit samt yderligere 1,2 milliarder pund i form af overtræk på deres kreditkort. De data viser, at beløbene oversteg de lån, der blev optaget i oktober 2022, med 0,7 milliarder pund. I Danmark kæmper især boligejerne med stigende renteudgifter. Ifølge Nationalbanken er boligejeres renteudgifter steget med gennemsnitligt 10.000 kr. før skat pr lånt million.

Dermed er långiverne blevet presset til at øge deres opmærksomhed mod at udbyde økonomisk ansvarlige lån. Derfor er de da også begyndt at træde mere varsomt på grund af risikoen for at låntagere misligholder aftaler. Som en direkte konsekvens af udviklingen har ECB, Den Europæiske Centralbank, varslet en opstramning af betingelserne for at opnå forbrugerkredit. 22 % af alle långivere har rapporteret, at de vil indføre mere stringente kriterier for at optage lån sammenlignet med kun 11 % i det tredje kvartal i 2022.

Udlånspraksisser i spotlyset

Credit-10 analytikerne er enige om, at denne strikse tilgang, som bankerne for nylig har lagt for dagen, muligvis er en klog beslutning, især når man tilføjer usikkerheden omkring risikoen for en mulig recession til sine overvejelser. Alligevel er det værd at huske på, at øget kontrol og restriktion også kan medføre, at uansvarlige långivere pludselig ser deres snit til at handle.

For at undgå at det sker og samtidig beskytte forbrugerne mod at pådrage sig en uoverskuelig stor gæld, har EU vedtaget adskillige tiltag ved indgåelse af en foreløbig aftale. De nye tiltag har gjort det næsten umuligt for forbrugerne at opleve at blive pålagt overdrevne renter, årlige satser, eller afgifter pålagt det totale beløb, som er lånt, eller som forbrugeren har fået kredit for.

De nye bestemmelser ulovliggør også marketing, der frister kunder til at ansøge om lån ved at antyde, at man ved at optage et lån kan forbedre sin økonomi eller få bedre livskvalitet. Bestemmelserne vil også indeholde retten til tidligt at tilbagebetale lånet og dermed også de dertilhørende lavere omkostninger samt give fortrydelsesret, som giver forbrugeren mulighed for at hæve en indgået aftale uden at angive nogen årsag inden for 14 dage.

Beslutningstagere handler for at forbedre udbuddet af økonomisk ansvarlige lån

Europæiske beslutningstagere gennemfører strengere krav for at forbedre udbuddet af økonomisk ansvarlige lån. Eksempelvis har Finanstilsynet for nyligt leveret en undersøgelse af omkostnings- og gebyroplysninger samt er kommet med anbefalinger til den gode praksis på det område. Finanstilsynet fandt blandt andet, at bankerne og pengeinstitutterne generelt skal styrke den indterne kontrol af rapporterne samt gøre dem lettere at forstå for deres kunder, så man let kan gennemskue, hvorfor man er blevet pålagt en omkostning. Undersøgelsen kan findes inde på Finanstilsynets egen hjemmeside under presse.

Credit-10 er en international hjemmeside, som analyserer långivere samt låntilbud og på baggrund af dette stiller informationen til rådighed, hvilket giver sidens brugere muligheden for at vælge et udbytterigt online lån. Tjenesten er tilgængelig i 15 lande såsom Danmark, Norge, Finland, Sverige, Sydafrika, Mexico, Polen, Rumænien og Spanien.

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or