Books from ashes - Knjige iz pepela

Books from ashes - Knjige iz pepela

From Richard Benjamin

Postoji nekoliko razloga zbog kojih me nije bilo proteklih mjeseci od kojih je ovaj primarni i najljepši. Kada kažem “ovaj”, mislim na knjigu koju vidite u nastavku i koja predstavlja zbirku svih tekstova koje sam ...

More Info

This is a book that owes its existence to books and which came about in order to support books.

You can download it freely, read and share it however you please. The link for the free download can be found here (unfortunately, all stories are still in Bosnian). 

However, you also have the opportunity to buy it, but in a somewhat unconventional way — you set the price yourself and the entire amount is donated to the Libraries of Sarajevo for the procurement of new books. 

Just, why would you pay something that you can get for free?

Purely economically speaking, none of this makes too much sense, but economics, luckily, is sometimes clueless about life and fails to understand that people have motives that go way beyond money. Therefore, I hope that some of you will find your own reasons to be part of this story. 

So here is mine: On my fifth birthday, on the night from 25 to 26 August 1992, the Sarajevo City Council was shelled which at the time also served as the National Library. Around 90 percent of the books were lost in the subsequent fire, whose symbolism unfortunately goes way beyond the burning pages. Thirty years later, I had the wish to give something back to my city, eternallly convinced that reading is one of the most beautiful things in life. 

Looking forward to hear what your reasons are and thanking you in advance from the bottom of my heart.

Ovo je knjiga koja svoje postojanje duguje knjigama i koja je nastala zbog knjiga. 

Možete je besplatno skinuti, čitati i dijeliti kako god vam je volja. Link za besplatni primjerak možete naći ovdje

Međutim, pored toga također imate mogućnost da je kupite, ali na nešto drugačiji način — iznos birate sami i sav prikupljeni novac ide kao donacija sarajevskim bibliotekama za nabavku novih knjiga.

Ali zašto biste platili nešto što možete besplatno da skinete?

Čisto ekonomski gledano, ništa od ovoga nema pretjerano puno smisla, ali ekonomija, na sreću, nekada i nema baš pojma o životu i ne razumije da ljudi imaju motive koji su puno veći od novca. Stoga se nadam da će neki od vas naći svoje razloge zašto žele da budu dio ove priče. 

A ovo je moj: Na moj peti rođendan, u noći s 25. na 26. august 1992. godine, granatirana je i zapaljena sarajevska Vijećnica koja je ujedno bila i gradska biblioteka. U požaru je tada izgubljeno oko 90 posto knjižnog fonda čija simbolika nažalost u mnogome prevazilazi zapaljene stranice. Trideset godina kasnije, poželio sam da svom gradu vratim nešto, vječito uvjeren da je čitanje jedna od najljepših stvari u životu.

Radujem se da čujem koji su vaši razlozi i unaprijed vam se zahvaljujem iz dubine srca.

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or