A boy from an orphanor needs help

A boy from an orphanor needs help

From Patrik Schäffer

Ako malí som bol v dedskom domove a ako 18 ročný som musel odísť a tak potrebujem pomoc chodím z roboty do roboty a z podnájmu do podnájmu chcel by som sa konečne nasťahovať do svojho bytu

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Help Patrik raise $50,000 by making a donation.