!מדריך ליצירת גיפטקארדים

!מדריך ליצירת גיפטקארדים

From Ida Ashcenazy

⚠️שימו לב❤️ המדריך הבא יכול לכלול גיפטקארדים חינם⚠️ על מנת להעלות סרטון זה יש צורך בגיוס של 200 ש"ח. שתפו להשגת המטרה! אם נצליח הסרטון יעלה בהסבר הפשוט ביותר!

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Help Ida raise $50 by making a donation.